Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR). Läs mer om personuppgifter på Datainspektionens webbplats.

 

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge
De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

 

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att när som helst begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

 

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

 

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Namn: Johanna Harlevi Viotti (personuppgiftsombud)
Telefon: 0498-203300
E-post: johanna@villaborgen.se

Hotell Villa Borgen (personuppgiftsansvarig)
Adress: Adelsgatan 11, Visby

KONTAKT

Kom i kontakt med oss

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Om Cookies

   

  Vår webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

   

  Våra cookies hjälper oss att:
  – Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig.
  – Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
  – Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.

   

  Vi använder inte cookies till att:
  – Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.
  – Samla in någon som helst känslig information.
  – Skicka vidare personlig information till tredje part.

   

  Tillåtelse att använda cookies
  Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

   

  Stänga av cookies
  Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

   

  Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.